Logo_horizontal

Projekta izglītības moduļa “Klimata pārmaiņas” ietvaros tika izstrādāti vairāki studiju kursi, kuru mērķis ir iemācīt studentus analizēt apkartējās vides faktorus, veikt prognozes un praktiski darboties ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Izglītības moduļa īstenošanai Liepājas Universitāte izmanto vides ķīmijas laboratorijas un fizikas laboratorijas aprīkojumu, tajā skaitā rūpniecības tipa bioreaktoru un mūsdienīgās datorprogrammas, orientētas uz vides procesu modelēšanu un simulāciju, veidojot vides faktoru prognozi.

Laboratoriju aprīkojumi, kas tiek izmantoti kursu ietvaros, ir galvenokārt orientēti uz atjaunojamās enerģijas ieguves tehnoloģijām – sākot no labi zināmās saules, vēja un hidroenerģijas un beidzot ar modernām plāno kārtiņu uzputināšānas iekārtām.

No datorprogrammām tiek izmantoti mūsdienīgie un inovatīvie datorprogrammatūru komplekti no Amerikas, ieskaitot NASA vides faktoru modelēšanas datorprogrammu izstrādātājus.

Apmācības modulī ir izstrādāti šādi studiju kursi:

  • Klimata tehnoloģijas.
  • Atjaunojamo resursu izmantošana.
  • Vides procesu modelēšana.
  • Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnes.

Kurss „Klimata tehnoloģijas” ir orientēts uz uz inženiertehnisko risinājumu apguvi jomās „CO2 izmešu samazināšana” un „Jaunās tehnoloģijas”. Pirmā joma sevī ietver sistēmas, kas izmantojamas, lai ne tikai samazinātu CO2 izmešu apjomu, bet arī savāktu CO2 tā izmantošanai turpmāk industrijā. Otra minētā joma sevī ietver uzputināšanas procesu teorētisku izpēti, kā arī praktiskās nodarbības, izmantojot Liepājas Universitātes rīcībā esošās laboratorijas iekārtas. Izšķir fizikālās un ķīmiskās tvaiku nogulsnēšanas procesus, kas abi ir izmantojami plāno kārtiņu uzklāšanai, kas ir jaunākās tehnoloģijas jaunu inovatīvu materiālu ieguvei, kas savukārt dod iespēju izgatavot jaunas jaudīgākas saules baterijas, dažāda tipa sensorus u.c.

Kursā “Atjaunojamo resursu izmantošana” tiks teorētiski apskatītas atjaunojamās enerģijas ieguves tehnoloģijas – sākot no labi zināmās saules, vēja un hidroenerģijas, līdz pat progresīvām tehnoloģijām – grafēna saules baterijas, “energy harvesting”, u.c. Papildus teorijai, praktisko nodarbību veidā, izmantojot LiepU pieejamos tehniskos risinājums – bioreaktoru, saules baterijas un saules kolektoru –, studenti tiks iepazīstināti ar nozares praktisko pusi, izvērtējot situācijas, ar kurām šīs jomas speciālistiem var nākties saskarties gan kā darbiniekiem uzņēmumos un organizācijās, kur tiek izmantotas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, gan veicot savu uzņēmējdarbību šajā jomā. Pirmās nodarbības jaunajā “Atjaunojamo resursu izmantošanas” kursā, studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studentiem, paredzētas jau 2015./2016. mācību gada rudens semestrī.

Kursa “Vides procesu modelēšana” saturs ir daļēji saistīts ar moduļa “Klimata pārmaiņas” citiem studiju kursiem, ar domu veidot studentu prasmes par mūsdienās vides zinātnēs aktuālo globālo datu projektēšanu, modelēšanu un simulēšanu. Šis mērķis tiks sasniegts apmācot studentus darboties ar mūsdienās attīstītam datorprogrammām, kas nozīmē, ka studenti ne tikai tiks apmācīti darboties studiju kursa ietvaros, bet arī turpmāk darbavietās.
Galvenais praktiskais mērķis studiju kursam “Vides procesu modelēšana” tiks sasniegts:
1. Izstāstot studentiem par vides parametru likumsakarībām un to izmantošanas iespējām, darbojoties ar datorprogrammām.
2. Dodot iespēju studentiem darboties ar tām datorprogrammām, studiju kursa gaita laikā palielinot klimata modeļu sarežģītības līmeni un izmantojamo vides parametru skaitu.
Mācību moduļa izstrādātāju redzējums par studiju kursu “Vides procesu modelēšana” ir tāds, ka pēc studiju kursa studenti būs spējīgi, izmantojot datorprogrammas, modelēt apkārtējo vidi, noteikt vides parametrus (piem.: gāzu daudzumi gaisā) un to izmaiņu. Students būs spējīgs arī simulēt apkārtējās vides procesus, veikt vides parametru prognozi (piem.: temperatūras izmaiņa pēc gada), modelēt lokālās ūdens tilpnes un veikt gaiss piesārņojuma un to izplatīšanās prognozi.

Kurss „Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnes” veltīts, lai iepazīstinātu studējošos ar dažādiem inženiertehniskajiem risinājumiem (spiediena, temperatūras, līmeņa, plūsmas sensori, dažādu tipu analizatori, vārsti, datu reģistratori u.c.), kādi tiek izmantoti industrijā un to pielietojuma iespējām. Kursa ietvaros tiks apskatīti reāli industrijā izmantojami risinājumi, kā arī apskatīta to izmantošana strādājošās sistēmās.

Kursu „Klimata tehnoloģijas” un „Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnes” ietvaros tiks organizētas mācību ekskursijas uz ražošanas vai pārstrādes uzņēmumiem, lai papildinātu studējošo zināšanas ar zināmu praktisku pieredzi. Tādējādi tiks nostiprinātas iegūtās zināšanas.